VOA Connect

16 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی در مورد وضعیت پناهندگان سوری، یک رستوران سوری در آمریکا، یک شرکت پستی که بسته ها را از هوا به زمین پرت می کند، خدمه روبات در هتلی در لاس وگاس، یک مجسمه ساز یخی، یک شهر زیرزمینی برای مقابله با سرما در مینیاپولیس و....