VOA Connect

23 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی درباره: آموزش مردم عادی در مورد نحوه مواجهه با حملات تروریستی و نگاهی به چند فیلم روز سینماهای آمریکا از جمله لیدی برد و پلنگ سیاه.