VOA Connect

08 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی درباره مردی که با سوء استفاده جنسی مبارزه می کند، برنامه ای برای گسترش ورزش معلولان، بانکی برای توزیع غذا بین گرسنگان، تهیه غذای سالم برای اهالی لیبریا، مرکزی برای مراقبه عبادی/فکری و...