VOA Connect

29 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی از تظاهرات علیه خشونت در واشنگتن دی سی، نامزدهای بسیار جوان برای فرمانداری ایالت کانزاس، مجموعه کتاب هایی با یک ابرقهرمان زن مسلمان آمریکایی نوشته یک دختر جوان مسلمان، یک فیلم علمی تخیلی و انیمیشنی کوتاه درباره یک پسر همجنس گرا.