VOA Connect

26 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی از آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان دبیرستانی، پرورش کشاورزان زبده در یک مدرسه کشاورزی ، بازدید از بخش علوم روباتیک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، جلوگیری از شیوع بیماری ها با استفاده از خوانش اطلاعات، روشی سریع در تشخیص سرطان، یک موزه "سلفی" و یک شبکه تلویزیونی برای پخش فیلم های عروسی.