VOA Connect

28 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی درباره مبارزه با مصرف داروهای اعتیادآور در ایالات متحده، اردوی تابستانه فرهنگ کره ی و اردوی فنی مهندسی اسپارک آی-تی، آموزش زندگی دانشجویی در آمریکا به دانشجویان بین المللی، موزه تاریخ طبیعی اسمیتسونین و فسیل تی-رکس