VOA Connect

07 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی درباره ساخت سریع خانه های ارزان قیمت با گونی های شن و ماسه، موسسه یی برای کمک به زنان خیابانی، پاکسازی زمین ها و املاک متروکه، یک زین سازی سنتی و...