VOA Connect 208 - - اسب، اینترنت، رئالیسم جادویی و "شهر ارواح"

30 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک مرکز اسب سواری برای کمک به کودکان محروم، یک هنرمند نقاش در سبک رئالیسم جادویی، نبودن اینترنت پر سرعت در منطقه ای دور افتاده در آمریکا، شهری مشهور به "شهر ارواح" و یک قاضی با شیوه ای متفاوت.