VOA Connect

25 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش هایی درباره یک سال پس از واقعه تیراندازی در لاس وگاس، پروژه "چای" برای ایجاد صمیمیت در فضای جنگی، پروژه "موزائیک" برای کمک به موسیقیدان های جوان، آموزش مشت زنی برای مقابله با پارکینسون و...