VOA Connect 206 - دو کلاغ در آغوش هم و اندام مصنوعی برای حیوانات

16 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک مجسمه ساز کاشف، یک مرکز آموزش سگ های امدادگر، یک سازنده اندام مصنوعی برای حیوانات و یک مرکز کمک های پزشکی به افراد کم درآمد.