VOA Connect 205 - بیخانمان پیتزافروش، نقاشی های دیواری و کهنه سربازان

09 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک بیخانمان که حالا صاحب رستوران های زنجیره ای پیتزا است، نقاشی های دیواری در بالتیمور، انجمنی برای کهنه سربازان، مرکز اسناد شهر نیویورک، بسته شدن موزه "نیوزیم" و یک معلم سیاهپوست یوگا