VOA Connect

02 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی درباره سه معتاد در حال بازپروری، کشاورزان "مانگ" در آمریکا، استفاده از پهپاد برای آفت زدایی مزارع، یک تیم فوتبال برای دختران اقلیت های قومی و آموزش فیلمسازی به جوانان با استعداد خانواده های مهاجر