VOA Connect 197 - مراقبت از آبزیان

20 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره وضع محیط زیست در ایالت لوئیزیانا، مراقبت از انگل ماهی ها در میشیگان، صید شاه میگو و پناهگاه ملی آبزیان در خلیج "مالوز"