VOA Connect - 191

01 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره تعطیل شدن صنعت ذغال سنگ در آمریکا و تاثیر آن بر زندگی افراد، فعالیت های یک پژوهشگر محیط زیست، یک موسسه جمع آوری و استفاده از پسماندهای غذایی و طبیعی، و نمایشگاهی از آثار اندی وارهول