VOA Connect 190 - شهروندان در خدمت شهروندان

06 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک فروشگاه که دانش آموزان اداره اش می کنند، زنی که برای بیخانمانان نوار بهداشتی و سینه بند جمع می کند، یک مرکز آموزش و تعمیرات خودرو که به زندانیان تازه آزاد شده کمک می کند و مرکزی برای کمک به جنبش حقوق شهروندی زنان