VOA Connect - 180

16 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی در مورد راهپیمایی صلح یک راهب بودایی، جمعیت کلیسایی بارنان هوم کابوی و یک مدرّس قرآن