VOA Connect - 173

29 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک سینمای کوچک محلی، ترمیم اسکناس های آسیب دیده، یک سمساری، یک بازیکن بازنشسته گلف، یک سالن ورزشی برای سگ ها و یک متل با اتاق هایی به شکل سگ