VOA Connect -172

22 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک نوازنده موسیقی سنتی آمریکا، مراکزی برای ایجاد علاقه به کتاب، آموزش دوچرخه سواری و آموزش فیلمسازی مستند به کودکان و گزارشی از یک شرکت تولید حجاب های ورزشی.