VOA Connect - 170

08 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک گروه موسیقی گو- گو، یک آموزشکده زبان انگلیسی به تازه واردان، نمایشی درباره کودکان مهاجری که والدینشان در خطر اخراج از آمریکا قرار دارند، یک آرایشگر موفق ازبک در لس آنجلس و یک هنرمند ایرانی-الاصل آمریکایی در نیویورک.