VOA Connect - 168

25 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره تعطیلی یک دبستان و فروش ساختمان آن، بسته شدن یک نیروگاه ذغال سنگی و تبدیل آن به انرژی خورشیدی، یک فضانورد زن و تجربه اقامتش در ایستگاه فضایی، ورزش هاکی زیر آب، یک مرکز آموزشی پرورشی تنیس و یک مرکز کمک به مادران باردار در خانواده های کم درآمد.