VOA Connect - 166

11 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره قطعنامه استفاده تراجنسیتی ها از توالت های عمومی، یک کشاورز سیل زده، تولید آب آشامیدنی از آب فاضلاب، یک شرکت تولید ذرت بوداده و ماز جبرانی کمدین ایرانی-آمریکایی.