VOA Connect - 163

21 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک مرکز بهداشت روانی، بنیادی برای کمک به سربازان از جنگ بازگشته، شهر نیواورلئان و حضور موسیقی جاز در آن پس از طوفان کاترینا و کمیته ای برای حمایت از هنرمندان ایرانی-آمریکایی.