VOA Connect - 161

07 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره زوجی رهایی یافته از اعتیاد در جستجوی پس گرفتن حق سرپرستی فرزندشان، زیستگاهی برای حفظ گونه های جانوران در کالیفرنیا، یک نمایشگاه از آثار هنرمندان شرق آسیا و جشنواره ای از فیلم های ساخت آفریقا.