VOA Connect - 159

22 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره تخلیه یک مرکز تجمع معتادان و وضعیت دو معتاد در حال ترک، یک مرکز دیدبانی آب و هوا در قطب شمال، دختری هفده ساله که می خواهد به مریخ برود و یک زن روس در حال کارگردانی نخستین نمایش اش در نیویویورک.