VOA Connect - 156

01 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره «پروژه امید» برای کمک به معتادان مواد مخدر، یک استاد و مفسر قرآن که صلح و آرامش را ترویج می کند، جنبشی برای سرپرستی از سگ های بی خانمان، و زنی که با مراقبت از سگ ها روزگار می گذراند.