VOA Connect 1100 - خلبان، بندباز، وزنه برداری و پرورش شاهدانه

04 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گزارش هایی درباره یک خلبان زن با آرزویی شگفت انگیز، یک زن سالمند بندباز، یک خلبان مسن بالون، یک زن وزنه بردار، و یک پرورش دهنده شاهدانه برای مصارف دارویی