صدای آمریکا هفتاد و شش ساله شد

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدای آمریکا با کارنامه ای هفتاد و پنج ساله از فعالیتی بی وقفه در عرصه جمع آوری و پخش آخرین گزارشها از تحولات بین المللی، همراه با آشنا ساختن جهانیان با ارزش های آمریکائی، که کمک به گردش آزاد اطلاعات و اخبار در راس آنهاست وارد هفتاد و ششمین سال فعالیت خود شده است.