صدای آمریکا ۷۵ ساله شد: به شما حقیقت را می گوییم

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدای آمریکا هفتاد و پنجمین سال تولد خود را که مصادف با چند هفته پس از ورود رسمی آمریکا به جنگ دوم جهانی بود، امروز جشن می گیرد.