گفتگو با آلن ایر در رابطه با چگونگی پیشرفت مذاکرات نیویورک

28 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی بخش فارسی صدای آمریکا با آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با چگونگی پیشرفت مذاکرات نیویورک