نمایشگاه تجربه های خیالی بالتیمور

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

موضوع نمایشگاه تجربه های خیالی در شهر بالتیمور از تجربه ای شبیه به لحظه شهودِ یافتم یافتم ارشمیدس الهام گرفته.حسی از رویا، شگفتی، درک غیر بصری. تجربه هایی فرای زمان و مکان، بی هیچ زمینه علمی. گزارش تانیا دربند