فن آوری پرداخت با اثر انگشت و نگرانی از ایمنی آن

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اثر انگشت انسان در دفتر های کار را باز کرده و قفل تلفن های هوشمند را می گشاید ولی آیا مصرف کنندگان آمادگی پرداخت اجناس خود با اثر انگشت را دارند؟ کارت اعتباری ویزا به این پرسش پاسخ مثبت داده است. در حالی که بسیاری از شرکت ها از زیست سنجی بایومتریکس استفاده می کنند.