خشونت خانگی علیه زنان ؛ این بار علیه یک مجری نام آشنا

04 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتشار تصاویر ضرب و جرح یک مجری شناخته شده تلویزیون دولتی ایران توسط همسر پیشینش در سایتهای خبری با واکنشهای گسترده ای روبرو شده است .خشونت خانگی علیه زنان از موضوعاتی است که درجامعه ایران وجود دارد اما مقامات می گویند تنها ۳۵ درصد آنها به پلیس گزارش می شود . گزارش آرین ریسباف