روایت پزشک‌یار جنگ ویتنام که از دست پرزیدنت ترامپ مدال افتخار گرفت

02 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ، روز دوشنبه طی مراسمیِ در کاخ سفید مدال افتخار را بر گردن «گَری رُز»، پزشکیار بازنشسته ارتش انداخت. آقایِ «رُز»، در سخنانش از رشادت هایِ سربازانی یاد کرد که حتی نام و نشانی از آنها وجود ندارد و تک تک آنها را در دریافتِ این نشانِ افتخار سهیم دانست.