حضور تانک، نفربر و ادوات نظامی در خیابان‌های هانوی در آستانه ملاقات دوم ترامپ و کیم

08 اسفند 1397