دومین روز از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب پشت در‌های بسته

28 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین روز از آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در وین با برگزاری گفتگوهای دوجانبه و سه جانبه در سطح معاونان وزرای امور خارجه پشت در‌های بسته در پایتخت اتریش در حال پیگیری است.