ویدئوی صحنه حمله و تیراندازی به مردم در مرکز خریدی در مونیخ

02 مرداد 1395