جشنواره بازیهای ویدئویی «بازی برای تغییر»؛ برای آگاهی دادن به مسائل اجتماعی

16 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره بازی های ویدئویی به نام «بازی برای تغییر» که اخیرا در نیویورک برگزار شد مکانی برای معرفی بازی هایی بود که به مسائل اجتماعی و مدنی می پردازد.