عشق مسلمان و هندو در پس زمینه تقسیم هندوستان؛ در فیلم «خانه نایب السلطنه»

09 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم «خانه نایب السلطنه» مذاکرات سیاسی بر سر استقلال هند، که به تقسیم این کشور و تاسیس کشورجدید پاکستان انجامید، با عشق مستخدمهای هندو و مسلمان کاخ نایب السلطنه که حالا مقر ریاست جمهوری هند است، در هم آمیخته است. گزارش بهنام ناطقی