معاون پیشین دبیرکل ناتو: باید روسیه را متقاعد کنیم تسلیحات مرگبار در اختیار ایران نگذارد

11 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت آمریکا چند شرکت روسیه را به دلیل انتقال لوازم و تجهیزاتی مربوط به برنامه موشکی بالستیک ایران تحریم کرد. آمریکا تحریمهایی هم علیه روسیه به دلیل اوکراین اعمال می کند. اما هیچ یک مانع خرید لوازم و تجهیزات نظامی ایران از روسیه نشده است. گفتگوی صدای آمریکا با معاون پیشین دبیرکل ناتو در این رابطه