یک واکنس ژنیتیکی که علاوه بر زیکا، شاید مانع بروز سرطان هم شود

05 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک واکسن ژنتیکی توسط دانشمندان، در حال طراحی و ساخت است که استفاده از آن ممکن است بتواند علاوه بر پیشگیری از بروز شماری از بیماریها مانند زیکا، احتمالا مانع از بروز سرطان هم بشود.