فشار اقتصادی و تورم بی سابقه در ونزوئلا

11 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ونزوئلا، خيابان های کاراکاس، پايتخت آن کشور اين روزها شاهد صف طويل بازنشستگان در مقابل بانک ها، همزمان با حرکت های اعتراضی آنها همراه با خواست افزايش حقوق و مزايای بازنشستگی است.