رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا حمایت کرد

21 بهمن 1397