فراخوان اپوزیسیون ونزوئلا برای اعتصاب

06 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ونزوئلا، اپوزیسیون از مردم آن کشور خواسته است، در واکنش به دستور دولت که برگزاری هرگونه تظاهرات و تجمعات را ممنوع اعلام کرده است، امروز جمعه برای اعتراض به انتخابات مجمع بازنویسی قانون اساسی که دو روز دیگر برگزار می شود، اعتصاب کنند.