زد و خورد معترضان به کمبود مواد غذایی با نیروهای امنیتی، در سراسر ونزوئلا

22 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نارضايتی عمومی ناشی از کمبود شديد مواد غذايی در ونزوئلا در چند روز اخير به صورت درگيری و زد و خورد سراسری مردم با نيروهای امنيتی بازتاب داشته است.