دولت و اپوزیسیون ونزوئلا گفتگوهای خود را از سر گرفتند

22 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ونزوئلا و اپوزیسیون آن کشور در راستای رفع موانع سیاسی که اقتصاد آن کشور را به بحران نزدیک کرده است روز جمعه گفتگوهای خود را از سر گرفتند. اما انتظار رسیدن به یک راه حل زیاد نیست.