بحران قانون اساسی در ونزوئلا

12 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا با بزرگترین بحران قانون اساسی در آن کشور در سه دهه اخیر و مخالفت یکی از نزدیکترین یاران خود روبرو شده است. دادگاه عالی ونزوئلا با صدور دو حکم مجلس نمایندگان آن کشور را که در اختیار مخالفان است منحل و مصونیت پارلمانی نمایندگان را نیز از آنان سلب کرد.