دولت ونزوئلا رهبر اپوزیسیون را از نامزدی در انتخابات منع کرد

19 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ونزوئلا هنريکه کاپريلس، رهبر اپوزيسيون را از نامزدی برای انتخابات رياست جمهوری منع کرده است. هنريکه کاپريلس تاکنون دو بار در مبارزات انتخابات رياست جمهوری شرکت کرده و هر دو بار حضوری موفق آميز داشته است.