همزمان با بی‌توجهی دولت؛ احزاب اپوزیسیون ونزوئلا برای کمک به فقیرها بسیج شدند

05 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احزاب اپوزیسیون ونزوئلا در یک اقدام کم سابقه بسیج شده اند تا به کم درآمدها و فقرا، بویژه نسل جوان ونزوئلا، از راه توزیع غذا کمک کنند.