حامیان خوان گوایدو، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، علیه نیکلاس مادورو تظاهرات کردند

18 اسفند 1397