آخرین تحولات ونزوئلا؛ رئیس جمهوری بولیوی خواستار مذاکره مخالفان و رژیم مادورو شد

26 اسفند 1397